Lễ phát động trồng và chăm sóc cây nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh