Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2015 – 2016

Download (PDF, Unknown)