Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thư Chủ tịch nước chúc mừng ngày khai giảng năm học 2019 – 2020