Tin tức giáo dục

Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2019-2020

Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2019-2020

Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet (IOE) xin thông báo tới các Sở giáo dục và đào tạo công văn hướng dẫn tổ chức cuộc thi năm học 2019 – 2020. Nội dung chi...

Tin tức

Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2019-2020

Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2019-2020

Ban tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng Internet (IOE) xin thông báo tới các Sở giáo dục và đào tạo công văn hướng dẫn tổ chức cuộc thi năm học 2019 – 2020. Nội dung chi...